Pond in Park

CHIẾN ĐẤU CHO MỘT DFW AN TOÀN, KHỎE MẠNH VÀ CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ.

Chúng ta là ai

DFW for All là một liên minh của các tổ chức tiến bộ ở Bắc Texas đã cùng nhau tham gia trong cuộc bầu cử thành phố năm 2021 dựa trên các giá trị chung của chúng ta để đấu tranh cho sự đại diện và trách nhiệm giải trình trong các chính quyền địa phương của chúng ta.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

lege visit.jpg
IMG_7162_edited_edited.png

" Chúng ta cần DFW cho Tất cả vì trong một khu đô thị giàu có như vậy, tất cả chúng ta đều xứng đáng có nhà ở. Nhà ở là quyền của con người và đã đến lúc chúng ta phải hành động ".

- Josh