Laughing Over Lunch

MỘT TƯƠNG LAI SẠCH SẼ, KHẢ NĂNG SỐNG

Image by Alexis Fauvet

NỀN TẢNG

Tất cả chúng ta đều xứng đáng có một hành tinh đáng sống.

Happy Teenager

NHÀ Ở LÀ QUYỀN CỦA CON NGƯỜI

Vì mọi người đều xứng đáng có một ngôi nhà.

2019-candicdebaca.jpg

CƠ SỞ DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Khi người dân lao động phát triển, các thành phố cũng phát triển

Image by Gabe Pierce

AN TOÀN CÔNG CỘNG

CHO TẤT CẢ

Cho phép giải quyết vấn đề tận gốc

Kids Running

CHÍNH QUYỀN

CỦA NHÂN DÂN

Các chính phủ phục vụ các gia đình lao động